BacterioActive® CEL odpady papier

BacterioActive® CEL jest płynnym produktem służącym do degradacji odpadów papierowych. Zawiera enzymy i wyodrębnione mikroorganizmy wybrane ze względu na wysoką aktywność działania na celulozę umożliwiając jej rozpad poprzez upłynnianie.
Właściwości:
BacterioActive® CEL to Biotechnologiczny produkt na bazie enzymów i mikroorganizmów o wysokiej aktywności działania na celulozę, polecany dla zapobiegania tworzeniu się zatorów powodowanych przez papier w kanalizacji, szambach i toaletach.

BacterioActive® CEL zalety:
• Technologia innowacyjna. Zastępuje stosowanie produktów opartych na bazie kwasów, zasad, rozpuszczalników pochodzących z ropy naftowej, chloru lub produktów terpenowych.
• Nie powoduje wydzielania się nieprzyjemnych zapachów podczas procesu rozkładu.
• Biotechnologiczny, skuteczny w działaniu preparat, który ułatwia degradację celulozy oraz polisacharydów.
• Czynniki biologiczne zastępują niebezpieczne surowce.
• Produkt jest wolny od oznaczeń piktogramów dla substancji niebezpiecznej, bezpieczny dla użytkownika.
• Produkt jest biodegradowalny dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Nie ma potrzeby stosowania niebezpiecznych produktów chemicznych.
• Wpływa na zmniejszenie częstotliwości opróżniania zbiorników i szamb przydomowych.
• Niweluje pojawianie się nieprzyjemnych zapachów.
• Redukuje DQO i ilość ciał stałych w ściekach.

BacterioActive® CEL jest odpowiedni dla wszelkich obiektów użyteczności publicznej takich jak: szkoły, szpitale, dworce, hotele, rezydencje, zakłady pracy itp., gdzie z pewnością wystąpił problem niedrożności kanalizacji spowodowany np. wyrzucaniem przez użytkowników ręczników papierowych do toalet. Produkt o wysokiej aktywności wobec celulozy jest zalecany dla zapobiegawczego traktowania odpadów celulozowych w szambach przydomowych itp.

paper towels isolated on white background

Wartość pH 6,9 – 7,9
Rozpuszczalność / mieszalność w wodzie całkowita
Rozkład biologiczny Spełnia wymogi dyrektywy CEE 648/2004
Koncentracja bakterii > 106 (cfu/ml) po wyprodukowaniu.

Jest wiele wymaganych czynników dla określenia właściwego dozowania (przepływ, objętość i typ zbiornika, koncentracja pozostałości odpadów itp.).
Zaproponowana doza ma charakter wyłącznie informacyjny, w celu ustalenia odpowiedniego dozowania należy kontaktować się z Działem technicznym CT-CARD serwis Aqua Team.
BacterioActive® CEL Proponowane dozowanie:

Odpływy rurociągi: jednorazowo zalać 10 L preparatu, uprzednio należy przepłukać odpływ ciepłą wodą ok. 30oC zwiększy to aktywność mikroorganizmów, pozostawić na noc, wymagany przestój w przepływach.

Szamba : dodaj 1 L produktu na każde 100 L ścieku.

W przypadku blokad powodowanych papierem w publicznych łaźniach, produkt należy wlać bezpośrednio do umywalni/toalety i pozostawić umywalnię/toaletę w stanie nieużytkowania przez 6-8 godzin. Jeżeli są stosowane środki dezynfekujące/ biocydy należy zaprzestać ich stosowania na czas zabiegów preparatem mikrobiologicznym a przed jego wlaniem instalację należy obficie przepłukać wodą.
• Produkt nie stanowi zagrożenia R/S. Wolny od oznaczeń piktogramów dla substancji niebezpiecznej.
• Preparat zawiera żywe mikroorganizmy. W czasie stosowania nie należy jeść, pić, palić. Zalecanym higienicznym środkiem ostrożności jest mycie rąk po użyciu produktu.
• Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
• Zmniejszenie aktywności enzymatycznej preparatu następuje po 2 latach od daty wyprodukowania.
Projekt ekologiczny:

BacterioActive® DOR odpady roślinne

BacterioActive® DOR biotechnologiczny produkt na bazie enzymów i mikroorganizmów do degradacji odpadów pochodzenia roślinnego.

BacterioActive® DOR jest płynnym produktem służącym do degradacji odpadów pochodzenia roślinnego. Zawiera wyselekcjonowane szczepy mikroorganizmów oraz enzymy wybrane ze względu na wysoką aktywność pektynazy i działanie macerujące, które umożliwiają rozkład włókien roślinnych, a tym samym upłynnianie pozostałości warzyw i owoców.

BacterioActive® DOR zalety:
• Technologia innowacyjna. Zastępuje stosowanie produktów opartych na bazie kwasów, zasad, rozpuszczalników pochodzących z ropy naftowej, chloru lub terpenowych produktów.
• Nie powoduje wydzielania się nieprzyjemnych zapachów podczas procesu rozkładu.
• Biotechnologiczny, skuteczny w działaniu preparat, który ułatwia degradację celulozy oraz polisacharydów.
• Czynniki biologiczne zastępują niebezpieczne surowce.
• Produkt jest wolny od oznaczeń piktogramów dla substancji niebezpiecznej, bezpieczny dla użytkownika.
• Produkt jest biodegradowalny dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Nie ma potrzeby stosowania niebezpiecznych produktów chemicznych.
• Używając BacterioActive® DOR unikamy blokad i potrzeby ich rozpuszczania przy użyciu niebezpiecznych preparatów.
• W wyniku efektu pozostawania redukuje częstość opróżniania kanałów/dołów i zbiorników.
• Niweluje pojawianie się nieprzyjemnych zapachów.
• Redukuje DQO i ilość ciał stałych w ściekach.

BacterioActive® DOR jest odpowiedni dla: przemysłu spożywczego, zakładów przetwórstwa warzyw i owoców, restauracji, rezydencji, hoteli itp. Produkt zalecany dla zapobiegawczego traktowania zatorów powodowanych przez odpady roślinne w komorach fermentacyjnych, w odpływach ściekowych itp.

Wartość pH 6,8 – 7,8
Rozpuszczalność / mieszalność w wodzie całkowita
Rozkład biologiczny Spełnia wymogi dyrektywy CEE 648/2004
Koncentracja bakterii > 106 (cfu/ml) po wyprodukowaniu.

BacterioActive® DOR jest wiele wymaganych czynników dla określenia właściwego dozowania (przepływ, objętość i typ komory fermentacyjnej, ilość studni, koncentracja pozostałości odpadów itp.). Zaproponowana doza ma charakter wyłącznie informacyjny, w celu ustalenia odpowiedniego dozowania należy kontaktować się z Działem technicznym CT-CARD serwis Aqua Team.
Proponowane dozowanie:
Upłynnianie odpadów roślinnych (przemysł spożywczy i rolniczy):
Odpływy rurociągi: codziennie po skończonej pracy przepłukać odpływ ciepłą wodą i wlać 200 ml produktu rozcieńczonego uprzednio w ciepłej wodzie ok. 30oC, pozostawić na noc, zapewnić przestój w przepływach.
Zbiorniki/kanały/doły: dodaj 1 L produktu na każde 1000 L pojemności zbiornika.
W trakcie zabiegów preparatem mikrobiologicznym nie należy stosować środków dezynfekujących/biocydów.
• Produkt nie stanowi zagrożenia R/S. Wolny od oznaczeń piktogramów dla substancji niebezpiecznej.
• Preparat zawiera żywe mikroorganizmy. W czasie stosowania nie należy jeść, pić, palić. Zalecanym higienicznym środkiem ostrożności jest mycie rąk po użyciu produktu.
• Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
• Zmniejszenie aktywności enzymatycznej preparatu następuje po 2 latach od daty wyprodukowania.

Projekt ekologiczny:
Produkt został zaprojektowany dla ochrony ekologii zgodnie z wymogami środowiskowego Systemu Zarządzania dotyczącymi procesu projektowania i rozwoju ekoprojektu : Ecodesign zgodnie z normą UNE 150.301

BacterioActive® FAT

BacterioActive® FAT Płynny bioprodukt do degradacji zanieczyszczań z tłuszczu w zbiornikach i ściekach przemysłu spożywczego; oczyszczania pionów kanalizacyjnych i odpływów ściekowych, syfonów itp. bardzo skutecznie niweluje nieprzyjemne zapachy

BacterioActive® FAT jest podatnym na rozkład biologiczny produktem o wysokiej mocy powierzchniowo czynnym, który łączy działanie naturalnego środka zmniejszającego napięcie powierzchniowe i specyficznych mikroorganizmów rozkładających tłuszcz.
BacterioActive® FAT właściwości:
• Stosowany jako zamiennik niebezpiecznych kaustycznych chemikaliów i innych stwarzających zagrożenie konwencjonalnych środków czyszczących.
• Przeciwdziała zatorom i blokadom w kanalizacji powodowanym przez osadzający się tłuszcz, wytwarza warstwę ochronną na wewnętrznej powierzchni rur tzw. biofilm.
• Obsługa nie jest w żadnym stopniu ryzykowna, produkt nie jest toksyczny, bezpieczny dla środowiska.
Preparat opracowany na bazie: mieszanin mikroorganizmów rozkładających tłuszcz i naturalnych środków powierzchniowo czynnych.
BacterioActive® FAT zapewnia szokowe potraktowanie zaczopowania wytworzonego przez tłuszcz. Przeprowadza stały tłuszcz w stan ciekły eliminując zator. Ponadto produkt po aplikacji pozostawia w systemie zaszczepienie dużej ilości mikroorganizmów, które w dalszym ciągu będą aktywne, wydłużony proces czyszczenia.

Zastosowanie BacterioActive® FAT umożliwia uzyskanie szybkiego efektu podczas wprowadzania tłustych odpadów do zbiorników lub do syfonów kanalizacyjnych, kuchennych rurociągów i kanalizacji, kontenerów odpadowych, itd.
BacterioActive® FAT jest szczególnie zalecany dla restauracji, hoteli i ogólnie dostępnych publicznych lokali, gdzie tłuszcze są przyczyną zatorów i nieprzyjemnych odorów.

Zapach Cytrynowy
pH 8,4-9,4

Rozpuszczalność / mieszalność w wodzie całkowita
Rozkład biologiczny Spełnia wymogi dyrektywy CEE 648/2004
Koncentracja bakterii > 106 (cfu/ml) po wyprodukowaniu.

BacterioActive® FAT  w przypadku odpadowego tłuszczu w kontenerze: 30 ml na 1 litr odpadowego tłuszczu w zbiorniku lub w syfonie kanalizacyjnym (30 litrów na 1 m3 pojemności odstojnika). Doza jest oszacowana dla warstwy tłuszczu o grubości max.10 cm. Aplikacja powinna być podana do najbliższego odpływu ściekowego lub bezpośrednio do zbiornika/odstojnika. Należy stosować gotowy koncentrat. Dla utrzymania dobrego stanu i profilaktyki należy w kolejnym etapie zastosować inne produkty z serii BacterioActive®.
Syfony kanalizacyjne/zbiorniki/odstojniki: produkt BacterioActive® GRA Solid Rury: produkt BacterioActive® GRA
• Produkt nie stanowi zagrożenia R/S. Wolny od oznaczeń piktogramów dla substancji niebezpiecznej.
• Preparat zawiera żywe mikroorganizmy. W czasie stosowania nie należy jeść, pić, palić. Zalecanym higienicznym środkiem ostrożności jest mycie rąk po użyciu produktu.
• Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Projekt ekologiczny:
Produkt został zaprojektowany dla ochrony ekologii zgodnie z wymogami środowiskowego Systemu Zarządzania dotyczącymi procesu projektowania i rozwoju ekoprojektu : Ecodesign zgodnie z normą UNE 150.301

BacterioActive® GRA odtłuszczanie rur

BacterioActive® GRA jest płynnym biotechnologicznym preparatem do usuwania tłuszczu z rurociągów. Produkt  łączy działanie naturalnych związków powierzchniowo czynnych, enzymów i specjalnie wyselekcjonowanych mikroorganizmów, które posiadają wysoką zdolność przekształcania tłuszczów w stan ciekły.

Właściwości BacterioActive® GRA:

Bio-detergent – środek czyszczący:

 • Doskonale oczyszcza ściany rurociągów ze złogów tłuszczów.
 • Upłynnia pozostałości zalegające w rurach, pozostawiając czyste wnętrze.
 • Zawiera naturalny środek zmniejszający napięcie powierzchniowe, który ma zdolność uaktywniania oraz stabilizacji enzymów i jest nieszkodliwy dla mikroorganizmów.
 • Redukuje wydzielanie odoru z odpływów.
 • Ulega biodegradacji, bezpieczny dla środowiska.

Bio-film – preparat działa długi czas po użyciu:

 • Mikroorganizmy znajdujące się wewnątrz rurociągów podczas przestoju w przepływach, który ma miejsce najczęściej nocą, są aktywne i rozkładają tłuszcz zlegający na ścianach.
 • W trakcie codziennego przepływu wody mikroorganizmy przemieszczają się czyszcząc wnętrze rurociągów z zalegającego tłuszczu, następnie trafiają do zbiornika ściekowego, gdzie w dalszym ciągu efektywnie działają ułatwiając biologiczną degradację lipidów.

BacterioActive® GRA zalecany jest dla utrzymywania czystości rurociągów, szczególnie w miejscach narażonych na zatory powodowane przez osadzający się tłuszcz takich jak: kuchnie przemysłowe, restauracje, stołówki, zakłady przemysłowe przetwórstwa rolno-spożywczego.

Dozowanie BacterioActive® GRA:

Codziennie po skończonej pracy odpływ ściekowy/rurę należy przepłukać ciepłą wodą (minimum przez 1 minutę), następnie wlać 100-150 ml produktu rozcieńczonego w 1L ciepłej (30oC) wody. Pozostawić na czas przestoju w przepływach.

Uwaga: Nie przechowywać produktu rozcieńczonego. Nie należy stosować preparatu po bezpośrednim użyciu środków dezynfekujących. W przypadku wcześniejszego zastosowania środków dezynfekujących instalację należy obficie przepłukać wodą.

Postać

Zapach

Gęstość [g/cm3 przy 20 ̎C]

Wartość pH

Rozpuszczalność w wodzie

Biodegradowalność

Liczba bakterii

Płyn brązowy

Bez zapachu

1,011 – 1,031

9,3 – 10,3

Całkowita

Spełnia wymogi dyrektywy CEE 648/2004

> 10^8(cfu/g) po wyprodukowaniu

Projekt ekologiczny:

Produkt został zaprojektowany uwzględniając wymogi środowiskowego Systemu Zarządzania dotyczące procesu projektowania i rozwoju ekoprojektu : Ecodesign zgodnie z normą UNE 150.301.

BacterioActive® GRA Solid seperatory tłuszczu, oczyszczalnie

Produkt biotechnologiczny do czyszczenia i konserwacji seperatorów tłuszczu, szamb, osadników gnilnych. BacterioActive® GRA Solid jest wysoce aktywnym preparatem wytworzonym z naturalnych związków powierzchniowo czynnych, enzymów i mikroorganizmów, które umożliwiają roztworzenie i upłynnienie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, białek, skrobi oraz celulozy. Produkt jest w 100 % biodegradowalny.

Ponadto BacterioActive® GRA Solid:

 • Posiada innowacyjną formułę, która zapewnia jego długotrwałe działanie oraz zapobiega przed formowaniem się skorup i tworzeniem zatorów w zbiornikach.
 • Jest naturalny, nieżrący, nietoksyczny i bezpieczny dla żywych organizmów.
 • Utrzymuje równowagę biologiczną i hamuje nieprzyjemne zapachy w seperatorach tłuszczu, osadnikach gnilnych i zbiornikach na ścieki.
 • Jest łatwy w dozowaniu i bezpieczny do użytkowania.

Produkt jest zalecany do stosowania profilaktycznego w celu uniknięcia formowania skorup, tworzenia zatorów oraz nieprzyjemnych zapachów w komorach fermentacyjnych, osadnikach gnilnych i seperatorach tłuszczu.

BacterioActive® GRA Solid jest stosowany w przemyśle hotelowo-gastronomicznym (hotele, restauracje i inne), w przemyśle przetwórstwa produktów rolnych, a także przydomowych i przyzakładowych oczyszczalniach ścieków, gdzie umożliwia upłynnienie odpadów organicznych, odpadów żywnościowych oraz papieru.

Dozowanie BacterioActive® GRA Solid :

W celu odpowiedniego dobrania dozowania produktu należy wziąć pod uwagę parametry takie jak: przepływ, objętość i typ komory fermentacyjnej, stężenie oraz ilość zalegających pozostałości. Zalecamy, by ilość dozowanego preparatu skonsultować z działem Technologicznym Aqua firmy CT-CARD.

Standardowo zalecane dozowanie: w I etapie czyszczenia 1 saszetka lub 200 g produktu na 2m3 ścieku lub 10 – 20 L zawartości seperatora tłuszczu przez 4 kolejne dni, następnie w celu utrzymania skuteczności preparatu 1 torebka lub 200 g produktu na 2m3 ścieku lub 10 – 20 L zawartości seperatora tłuszczu dozowane raz na tydzień.

Postać

Zapach

Rozpuszczalność w wodzie

Biodegradowalność

Liczba bakterii

Biały proszek

Charakterystyczny

Całkowita

Spełnia wymogi dyrektywy CEE 648/2004

> 10^8 (cfu/g) po wyprodukowaniu

Projekt ekologiczny:

Produkt został zaprojektowany uwzględniając wymogi środowiskowego Systemu Zarządzania dotyczące procesu projektowania i rozwoju ekoprojektu : Ecodesign zgodnie z normą UNE 150.301.

Opakowanie: Wiadro 8 kg (40 saszetek rozpuszczalnych w wodzie po 200g produktu) lub wiadra 5, 10 kg produktu.

BacterioActive® PRO białka zwierzęce

BacterioActive® PRO Płyn do biologicznego oczyszczania pozostałości zwierzęcych białek w rurociągach (przetwórstwo mięsa, ryb itp.)

BacterioActive® PRO jest produktem biotechnologicznym przeznaczonym do traktowania suchych pozostałości białek po posiłkach mięsnych i rybnych.

Skład produktu stanowią: naturalne środki zmniejszające napięcie powierzchniowe, odpowiednie enzymy oraz wyodrębnione szczepy mikroorganizmów wybrane ze względu na wysoką zdolność do rozkładania białek pochodzenia zwierzęcego.
BacterioActive® PRO Właściwości:
Jako Bio-detergent; środek czyszczący:
• Doskonały do oczyszczenia rurociągów z białka; rozkłada krew, płynny i krzepnący łój, pozostałości po rybach itp.
• Niweluje wydzielanie odorów.
• Upłynnia odpady stałe.
• Zawiera naturalny środek zmniejszający napięcie powierzchniowe, który ma zdolność uaktywniania oraz stabilizacji enzymów i jest nieszkodliwy dla mikroorganizmów.
• Ulega biodegradacji; bezpieczny dla środowiska.
Jako Bio-film; efekt pozostawiania aktywnej warstwy:
• Mikroorganizmy znajdujące się wewnątrz rurociągów podczas przestoju w przepływach, który ma miejsce najczęściej nocą, są aktywne i rozkładają zalegające w rurociągach pozostałości białek zwierzęcych;
• Podczas zmywania wnętrza rurociągów powodowanego codziennym przepływem wody, mikroorganizmy przemieszczają się i trafiając do zbiornika ściekowego dalej efektywnie ułatwiają biologiczną degradację białek.
BacterioActive® PRO zalecany jest dla utrzymywania czystości wewnątrz rurociągów w przemysłowych zakładach przetwórstwa żywności np.: rzeźnie, masarnie, przetwórnie mięsa, ryb itp.

Wartość pH 9,0 – 10
Rozpuszczalność / mieszalność w wodzie całkowita
Rozkład biologiczny Spełnia wymogi dyrektywy CEE 648/2004
Koncentracja bakterii > 106 (cfu/ml) po wyprodukowaniu.
BacterioActive® PRO stosowanie:

Codziennie po skończonej pracy odpływ ściekowy/rurę należy przepłukać ciepłą wodą, następnie wlać 100-150 ml produktu rozcieńczonego ciepłą (30oC) wodą. Pozostawić na czas przestoju w przepływach. Nie należy stosować łącznie ze środkami dezynfekującymi/ biocydami. Nie przechowywać produktu rozcieńczonego.
• Wolny od oznaczeń piktogramów dla substancji niebezpiecznej.
• Preparat zawiera żywe mikroorganizmy. W czasie stosowania nie należy jeść, pić, palić. Zalecanym higienicznym środkiem ostrożności jest mycie rąk po użyciu produktu.
• Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
• Zmniejszenie aktywności enzymatycznej preparatu następuje po 2 latach od daty wyprodukowania.
Projekt ekologiczny:
Produkt został zaprojektowany dla ochrony ekologii zgodnie z wymogami środowiskowego Systemu Zarządzania dotyczącymi procesu projektowania i rozwoju ekoprojektu : Ecodesign zgodnie z normą UNE 150.301

BacterioActive® PRO Solid białko zwierzęce

BacterioActive® PRO Solid środek do oczyszczania biologicznego z resztek białka zwierzęcego w separatorach tłuszczu i komorach fermentacyjnych.

BacterioActive® PRO Solid wysoce aktywny biologiczny preparat w formie proszku, umożliwia czyszczenie i utrzymywanie dobrego stanu w komorach fermentacyjnych zawierających duże ilości resztek białka pochodzenia zwierzęcego (resztki mięsa, ryb itp.). Skład produktu stanowią: naturalne środki zmniejszające napięcie powierzchniowe, odpowiednie enzymy oraz wyselekcjonowane szczepy mikroorganizmów wybrane ze względu na wysoką zdolność do rozkładania białek zwierzęcych.
Właściwości:
• Wysoki poziom oczyszczania; rozkłada krew, płynny i krzepnący łój, pozostałości po rybach itp.
• Zawiera naturalny środek zmniejszający napięcie powierzchniowe, który ma zdolność uaktywniania i stabilizacji enzymów, jest nieszkodliwy dla mikroorganizmów i pozwala na ich natychmiastowe rozprzestrzenianie się w trakcie aplikacji.
• Mikroorganizmy osadzają się wewnątrz komory fermentacyjnej tworząc aktywną warstwę tzw. biofilm, kontynuują proces rozkładu pozostałości białka zwierzęcego przez co wpływają na utrzymywanie zawartości komory fermentacyjnej w stanie płynnym ułatwia to późniejsze czyszczenie i redukuje częstość opróżniania.
• Przeciwdziała powstawaniu kożuchów na powierzchni i formowaniu się skorup oraz zatorom.
• Niweluje wydzielanie odorów.
• Ulega biodegradacji. Bezpieczny dla środowiska.
BacterioActive® PRO Solid zalecany jest do utrzymywania dobrego stanu w separatorach tłuszczu i komorach fermentacyjnych w zakładach przemysłowych przetwórstwa żywności np.: rzeźniach, masarniach, przetwórniach mięsa, ryb itp.
pH (roztworu 2%) 7,7-8,7
Rozpuszczalność / mieszalność w wodzie Ulega dyspersji
Rozkład biologiczny Spełnia wymogi dyrektywy CEE 648/2004
Koncentracja bakterii > 108 (cfu/ml) po wyprodukowaniu.

BacterioActive® PRO Solid określenie właściwego dozowania uzależnione jest od wielu czynników takich jak np.: przepływ, objętość zbiornika, typ komory fermentacyjnej, koncentracja pozostałości itp., dlatego odpowiednią dawkę preparatu należy skonsultować z Działem Technicznym CT-Card serwis Aqua Team. Proponowane dozowanie: początkowa dawka szokowa 1 torebka na każdy 1 m3 komory lub separatora tłuszczu codziennie przez 4 kolejne dni. Należy dawkować bezpośrednio do zbiornika; woreczki ulegają rozpuszczeniu pod wpływem wody.

Profilaktycznie zalecaną dawkę stosować 1 raz w tygodniu. Nie należy stosować łącznie ze środkami dezynfekującymi/biocydami.
• Wolny od oznaczeń piktogramów dla substancji niebezpiecznej.
• Preparat zawiera żywe mikroorganizmy. W czasie stosowania nie należy jeść, pić, palić. Zalecanym higienicznym środkiem ostrożności jest mycie rąk po użyciu produktu.
• Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
• Zmniejszenie aktywności enzymatycznej preparatu następuje po 2 latach od daty wyprodukowania.
Projekt ekologiczny:
Produkt został zaprojektowany dla ochrony ekologii zgodnie z wymogami środowiskowego Systemu Zarządzania dotyczącymi procesu projektowania i rozwoju ekoprojektu : Ecodesign zgodnie z normą UNE 150.301

Inne produkty AquaCode

AquaCode® KCOC
AquaCode®KCOC 40 Środek stabilizujący wartość pH oraz ochrona przed korozją w obiegach grzewczych i chłodzących.
AquaCode® KCK
AquaCode® KCK 02 woda zasilająca
AquaCode® KCAS
AquaCode® KCMRO 016 kwaśny
CARD 100 ÷ 400
CALNEX® P instalacje ze stali szlachetnej i czarnej
Urządzenia dozujące
Pompa dozująca VMSA 1501 EN
Calnex®
CALNEX® P instalacje ze stali szlachetnej i czarnej
Kontakt

Karolina Jakubowska
Manager AquaCode

mobilny: +48 519 407 362
telefon: +48 22 835 05 05 / 109
e-mail: aqua@ct-card.pl

aqua-qr2 Marek Ptak
Główny Technolog

mobilny: +48 502 407 355
telefon: +48 22 835 05 05 / 109
e-mail: m.ptak@ct-card.pl

 

AquaCode  Dział obsługi Klienta

telefon: +48 22 835 05 05 / 105
e-mail: sales@ct-card.pl

CT CARD Znajdź nas

captcha2CT-CARD Sp. z o.o.
ul. Farysa 15 B, 01-971 Warszawa

telefon: +48 22 835 05 05
fax:        +48 22 835 28 14
e-mail:

pytania:bok@ct-card.pl

zamówienia: sales@ct-card.pl

CT-CARD Sp. z o.o.

l. Farysa 15 B, 01-971 Warszawa

telefon: +48 22 835 05 05
fax:        +48 22 835 28 14
e-mail: info@ct-card.pl

AquaCode Napisz do nas
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Nasza pełna oferta