AquaCode® KCOC 03 zabezpiecza przed korozją oraz wytrącaniem się kamienia w układach chłodzących

AquaCode® KCOC 03 to specjalistyczny środek stosowany do uzdatniania wody w przemysłowych obiegach chłodzących. Zabezpiecza przed korozją oraz wytrącaniem się kamienia w układzie. Jest zalecany do instalacji wykonanych z aluminium i metali kolorowych.

AquaCode® KCOC 03 jest produktem zbudowanym na bazie wodnej. Skład produktu stanowią między innymi polimery i estry kwasu fosfonowego oraz związki ochronne przed korozją metali i metali kolorowych. Produkt nie posiada wolnego fosforu. Zapobiega odkładaniu się kamienia i korozji w przemysłowych systemach chłodniczych. AquaCode® KCOC 03 bardzo dobrze uwalnia układy chłodzące z odłożonych amin oraz jest dobrym środkiem flokującym. Charakteryzuje się dużą skutecznością przy małych ilościach dozowanych. Preparat może być stosowany także w dużych obiegach chłodniczych. Dopuszczalne zasolenie obiegu woda zasilająca x 5 przy przewyższającej twardości węglowej. Zawartość chlorków max. 200 ppm. Zapobiega przed wytrącaniem się siarczanu wapnia (CaSO4) 6-krotne zasolenie wody świeżej, lecz nie powinno przekroczyć, max. 3000 µS, przy przewyższającej zawartości siarczanów.

Zalety AquaCode®KCOC 03:

 1. Absolutna ochrona przed korozją aluminium i metali kolorowych
 2. Bardzo dobra ochrona stali i żelaza
 3. pH – stabilne, nie reaguje z elementami ocynkowanymi
 4. Lepsza eksploatacja układu wodnego – oszczędność energii elektrycznej
 5. Zapobiega wytrącaniu się CaCO3 (węglan wapnia) i CaSO4 (siarczan wapnia)
 6. Wiązanie CO2 w układzie
 7. Wiązanie SiO2 i MgO3Si – zapobiega wytrącaniu się w układzie
 8. Rozpuszcza istniejący kamień w trakcie eksploatacji układu.

Posiada atest/świadectwo NIZP-PZH o nr B-BŻ-6071-16/19/D ważny do 22.03.2022

AquaCode® KCOC 03 jest stosowany przy miękkiej i twardej wodzie od 1 do ponad 20 °dH szczególnie tam, gdzie występuje aluminium i metale kolorowe, dla których jest potrzebne stabilne pH. Produkt może być dozowany do obiegów chłodniczych bez wstępnego odkamieniania. Proces czyszczenia przewidziany jest na okres od 3 – 5 miesięcy przy zwiększonej ilości dozowanego środka ok. 150 – 500 ppm w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Po tym okresie należy zredukować ilość dozowanego środka od 40 – 200 ppm w zależności od jakości dostarczanej wody.
Dozowanie AquaCode® KCOC 03 odbywa się za pomocą pomp dozujących sterowanych impulsem zewnętrznym, co umożliwia bardzo dokładną kontrolę zużycia środka i możliwość natychmiastowej regulacji dozowania. W zależności od rodzaju wody należy dozować od 40 – 200 ppm na impuls przepływu świeżej wody. Nie zaleca się dozowania ręcznego, ponieważ istnieje zagrożenie zapchania się układu chłodzącego poprzez natychmiastowe oderwanie się pokładów kamienia.
Skuteczność AquaCode® KCOC 03 potwierdzamy za pomocą prostych i szybkich testów kolorymetrycznych.
Poza wykonywaniem analiz wody przez naszego serwisanta należy prowadzić systematyczną kontrolę parametrów wody przez odpowiednio przeszkolony personel zakładu.

Zalecane testy kolorymetryczne:
Fosforan LR (0,25-10,0 mg/l PO4-3) 200 oznaczeń
Nr art. 01820410 Nr art. 01820411 opakowanie uzupełniające.
GH Twardość całkowita (1 kr.=0,5(0,25)°dH) 100 oznaczeń
Nr art. 01810320 Nr art. 01810321 opakowanie uzupełniające.
Żelazo HR (0,25 – 10 mg/l Fe) 150 oznaczeń
Nr art. 01820315 Nr art. 01820316 opakowanie uzupełniające.

AquaCode®KCOC 1082 Powłoka pełnego zabezpieczenia

AquaCode® KCOC 1082 to dobrze wyważona mieszanina środków przeciwkorozyjnych – o natychmiastowym działaniu przeciwporostowym, szczególnie skuteczna w przypadku kondycjonowaniu obwodów zarówno zimnych, jak i gorących, zamkniętych i pół-zamkniętych (niskiego napełniania). Zawiera inhibitory korozji, inhibitory przeciwporostowe, regulatory pH, reduktor tlenu i dyspergator. Nadaje się również do stosowania w obwodach zawierających części miedziane i aluminiowe oraz zasilane nieoczyszczoną wodą.

AquaCode® KCOC 1082, musi być dozowany lub rozcieńczony wodą dejonizowaną, najlepiej jak następuje:

 • NAPEŁNIANIE obwodu: w sposób ciągły za pomocą pompy dozującej umieszczonej w równoległym przepływie wody do wprowadzania lub
 • unikalne rozwiązanie poprzez wlewanie zawartości potrzebnej do ewentualnego koła zamachowego w zbiorniku tego samego obwodu.
 • TOPPING (dolewanie uzupełniające): w sposób ciągły za pomocą wolumetrycznej pompy dozującej sterowanej przez licznik litrów umieszczony w równoległym

przepływie uzupełniania.

Dawkowanie produktu zależy od stopnia nasilenia problemu, zwykle wynosi od 1500 do 4000 ppm. musi być okresowo sprawdzane, czy pozostałość produktu utrzymuje się na poziomie około 50 ppm kondycjonowania.

Zmieszany z glikolem i płynem przeciw zamarzaniu.

Istotne dane techniczne

Wygląd: Przeźroczysty płyn
pH: Około 12
Gęstość względna: 1,00-1,10 g/ cm3 @ 20 °C
Właściwości utleniające: Brak właściwości utleniających

 

AquaCode®KCOC 40 Środek stabilizujący wartość pH oraz ochrona przed korozją w obiegach grzewczych i chłodzących.

Produkt zbudowany jest na bazie glikolu propylenowego. Przeznaczony do stosowania w zamkniętych systemach glikolowych odpornych na niskie temperatury. Skład produktu stanowią między innymi polimery i estry kwasu fosfonowego. Produkt nie zawiera wolnego fosforu, posiada natomiast związki ochronne przed korozją metali oraz metali kolorowych. Poprzez zastosowanie odpowiednich inhibitorów korozji oraz stabilizację produkt zapobiega powstawaniu ognisk korozyjnych w układzie. Chroni przed rozwojem życia biologicznego oraz odkładaniem się osadów w układzie. Produkt nie wykazuje agresywnego działania względem tworzyw sztucznych i uszczelnień stosowanych w instalacjach oraz urządzeniach dozujących.

Zalety AquaCode® KCOC 40 :

 • Dobra ochrona przed korozją aluminium i metali kolorowych.
 • Bardzo dobra ochrona stali i żelaza.

 

AquaCode® KCOC 40 zapewnia bardzo dobrą ochronę antykorozyjną przez okres ok.3 lat przy zachowaniu właściwego stężenia roztworu koncentratu. Okresowa kontrola stężeń płynu w układzie pozwala na wydłużenie jego okresu eksploatacyjnego.

Produkt jest biodegradowalny. Nie zaleca się stosowania samego koncentratu w instalacjach ze względu na dużą lepkość. Koncentrat należy rozcieńczyć wodą demineralizowaną wg. ustaleń z Technologiem firmy CT-CARD. Koncentrat jest dobrze mieszalny z wodą i nie powoduje rozwarstwień w roztworze.

Zapobiega zamarzaniu płynu w układzie oraz odkładaniu się kamienia i korozji w przemysłowych systemach chłodniczych. Może być stosowany zarówno dla wody miękkiej jak i twardej zakres od 4 do 10 °dH szczególnie tam, gdzie występują aluminium i metale kolorowe.

Postać

Zapach

Gęstość [g/cm3] przy 20°C)

Rozpuszczalność w wodzie

Wartość pH (1000 g/L przy 20 ºC):

Płyn klarowny bezbarwny

Charakterystyczny

1,02  – 1,03

Całkowita

7,30 – 7,50

 

Inne produkty AquaCode

AquaCode® KCK
AquaCode® KCK 43 wiążącym szczątkowe twardości wody kotłowej
AquaCode® KCAS
AquaCode® KCAS 52 antyskalant
BacterioActive®
BacterioActive® CEL odpady papier
CARD 100 ÷ 400
CALNEX® SIT usuwanie osadów organicznych / związków wapnia z powierzchni sit, układów rurowych
Urządzenia dozujące
Pompa dozująca VMSA 1501 MF
Calnex®
AquaCode® KCC A-E preparat dla systemów CIP
Kontakt

Karolina Jakubowska
Manager AquaCode

mobilny: +48 519 407 362
telefon: +48 22 835 05 05 / 109
e-mail: aqua@ct-card.pl

aqua-qr2 Marek Ptak
Główny Technolog

mobilny: +48 502 407 355
telefon: +48 22 835 05 05 / 109
e-mail: m.ptak@ct-card.pl

 

AquaCode  Dział obsługi Klienta

telefon: +48 22 835 05 05 / 105
e-mail: sales@ct-card.pl

CT CARD Znajdź nas

captcha2CT-CARD Sp. z o.o.
ul. Farysa 15 B, 01-971 Warszawa

telefon: +48 22 835 05 05
fax:        +48 22 835 28 14
e-mail:

pytania:bok@ct-card.pl

zamówienia: sales@ct-card.pl

CT-CARD Sp. z o.o.

l. Farysa 15 B, 01-971 Warszawa

telefon: +48 22 835 05 05
fax:        +48 22 835 28 14
e-mail: info@ct-card.pl

AquaCode Napisz do nas
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Nasza pełna oferta