AquaCode®KCOC 1082 Powłoka pełnego zabezpieczenia

AquaCode® KCOC 1082 to dobrze wyważona mieszanina środków przeciwkorozyjnych – o natychmiastowym działaniu przeciwporostowym, szczególnie skuteczna w przypadku kondycjonowaniu obwodów zarówno zimnych, jak i gorących, zamkniętych i pół-zamkniętych (niskiego napełniania). Zawiera inhibitory korozji, inhibitory przeciwporostowe, regulatory pH, reduktor tlenu i dyspergator. Nadaje się również do stosowania w obwodach zawierających części miedziane i aluminiowe oraz zasilane nieoczyszczoną wodą.

AquaCode® KCOC 1082, musi być dozowany lub rozcieńczony wodą dejonizowaną, najlepiej jak następuje:

  • NAPEŁNIANIE obwodu: w sposób ciągły za pomocą pompy dozującej umieszczonej w równoległym przepływie wody do wprowadzania lub
  • unikalne rozwiązanie poprzez wlewanie zawartości potrzebnej do ewentualnego koła zamachowego w zbiorniku tego samego obwodu.
  • TOPPING (dolewanie uzupełniające): w sposób ciągły za pomocą wolumetrycznej pompy dozującej sterowanej przez licznik litrów umieszczony w równoległym

przepływie uzupełniania.

Dawkowanie produktu zależy od stopnia nasilenia problemu, zwykle wynosi od 1500 do 4000 ppm. musi być okresowo sprawdzane, czy pozostałość produktu utrzymuje się na poziomie około 50 ppm kondycjonowania.

Zmieszany z glikolem i płynem przeciw zamarzaniu.

Istotne dane techniczne

Wygląd: Przeźroczysty płyn
pH: Około 12
Gęstość względna: 1,00-1,10 g/ cm3 @ 20 °C
Właściwości utleniające: Brak właściwości utleniających

 

AquaCode®KCOC 40 Środek stabilizujący wartość pH oraz ochrona przed korozją w obiegach grzewczych i chłodzących.

Produkt zbudowany jest na bazie glikolu propylenowego. Przeznaczony do stosowania w zamkniętych systemach glikolowych odpornych na niskie temperatury. Skład produktu stanowią między innymi polimery i estry kwasu fosfonowego. Produkt nie zawiera wolnego fosforu, posiada natomiast związki ochronne przed korozją metali oraz metali kolorowych. Poprzez zastosowanie odpowiednich inhibitorów korozji oraz stabilizację produkt zapobiega powstawaniu ognisk korozyjnych w układzie. Chroni przed rozwojem życia biologicznego oraz odkładaniem się osadów w układzie. Produkt nie wykazuje agresywnego działania względem tworzyw sztucznych i uszczelnień stosowanych w instalacjach oraz urządzeniach dozujących.

Zalety AquaCode® KCOC 40 :

  • Dobra ochrona przed korozją aluminium i metali kolorowych.
  • Bardzo dobra ochrona stali i żelaza.

 

AquaCode® KCOC 40 zapewnia bardzo dobrą ochronę antykorozyjną przez okres ok.3 lat przy zachowaniu właściwego stężenia roztworu koncentratu. Okresowa kontrola stężeń płynu w układzie pozwala na wydłużenie jego okresu eksploatacyjnego.

Produkt jest biodegradowalny. Nie zaleca się stosowania samego koncentratu w instalacjach ze względu na dużą lepkość. Koncentrat należy rozcieńczyć wodą demineralizowaną wg. ustaleń z Technologiem firmy CT-CARD. Koncentrat jest dobrze mieszalny z wodą i nie powoduje rozwarstwień w roztworze.

Zapobiega zamarzaniu płynu w układzie oraz odkładaniu się kamienia i korozji w przemysłowych systemach chłodniczych. Może być stosowany zarówno dla wody miękkiej jak i twardej zakres od 4 do 10 °dH szczególnie tam, gdzie występują aluminium i metale kolorowe.

Postać

Zapach

Gęstość [g/cm3] przy 20°C)

Rozpuszczalność w wodzie

Wartość pH (1000 g/L przy 20 ºC):

Płyn klarowny bezbarwny

Charakterystyczny

1,02  – 1,03

Całkowita

7,30 – 7,50

 
Wypełniacz

AquaCode®KCOC 77 Środek pełnego zabezpieczenia obwodów chłodniczych

AquaCode® KCOC 77 to środek niezamarzający pełnego zabezpieczenia  obwodów chłodniczych, jest ukierunkowany  na wszystkie metale, które tworzą różne części obwodu chłodzenia, szczególnie ukierunkowany do ochrony aluminium. Jest środkiem trwałym, na bazie GLIKOLU MONO-ETYLENU, zawiera inhibitory korozji, środki maskujące i specyficzne związki do całkowitego czyszczenia obwodu

AquaCode® KCOC 77 jest dozowany zgodnie z temperaturą zamarzania, jaka ma być uzyskana w obwodzie.

Więcej informacji: skontaktuj się z naszym działem technicznym

Istotne dane techniczne

Wygląd: Przeźroczysty płyn, o zapachu charakterystycznym
pH: Około 6
Gęstość względna    [g / cm3] w 20 °C Około 1

Inne produkty AquaCode

AquaCode® KCK
NIVIX ® 1010 WN40AP
AquaCode® KCAS
AquaCode® KCAS 52 antyskalant
BacterioActive®
BacterioActive® PRO białka zwierzęce
CARD 100 ÷ 400
CARD 400, wydajność 10 m³/h
Urządzenia dozujące
Pompa dozująca VMSA 1501 EN
Calnex®
Wypełniacz
Calnex®R Nowy silny preparat do odkamieniania instalacji ze stali czarnej
Kontakt

Karolina Jakubowska
Manager AquaCode

mobilny: +48 519 407 362
telefon: +48 22 835 05 05 / 109
e-mail: aqua@ct-card.pl

aqua-qr2 Marek Ptak
Główny Technolog

mobilny: +48 502 407 355
telefon: +48 22 835 05 05 / 109
e-mail: m.ptak@ct-card.pl

 

AquaCode  Dział obsługi Klienta

telefon: +48 22 835 05 05 / 105
e-mail: sales@ct-card.pl

CT CARD Znajdź nas

captcha2CT-CARD Sp. z o.o.
ul. Farysa 15 B, 01-971 Warszawa

telefon: +48 22 835 05 05
fax:        +48 22 835 28 14
e-mail:

pytania:bok@ct-card.pl

zamówienia: sales@ct-card.pl

CT-CARD Sp. z o.o.

l. Farysa 15 B, 01-971 Warszawa

telefon: +48 22 835 05 05
fax:        +48 22 835 28 14
e-mail: info@ct-card.pl

AquaCode Napisz do nas
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Nasza pełna oferta