AquaCode ® KCK 45 stabilizacja pH

Cechy:
AquaCode®KCK 45 jest środkiem wiążącym szczątkowe twardości wody przeznaczonej do zasilania kotłów parowych w procesach wytwarzania pary. Stworzony na bazie składników polimerowych wiąże resztki twardości, alkalizuje wodę oraz pasywuje powierzchnie wewnątrz kotła. Zapobiega korozji i wytrącaniu się kamienia oraz reguluje wartości pH i zawartość fosforanów w zmiękczonej i zdemineralizowanej wodzie kotłowej.
AquaCode®KCK 45 bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę Ct-Card.


Zalety AquaCode®KCK 45:
1. Nie posiada składników lotnych
2. Absolutna ochrona kotła przed korozją
3. Wiązanie twardości szczątkowej
4. Regulacja pH
5. Pasywacja stali kotłowej
6. Oczyszczanie kotła z istniejących osadów
7. Zastosowanie do produkcji pary spożywczej.


Składniki:
Jest mieszaniną wodorotlenku sodu, mono i polifosforanów oraz polimerów.


Zastosowanie:
Produkt jest przeznaczony do zastosowania w przemyśle spożywczym, gdzie para ma kontakt z żywnością. Wszystkie składniki produktu są zgodnie z normą dopuszczone do kontaktu z żywnością.


Dozowanie:
Dozowanie odbywa się za pomocą pomp dozujących sterowanych impulsem zewnętrznym, co umożliwia bardzo dokładną kontrolę zużycia środka i możliwość natychmiastowej regulacji dozowania. W zależności od rodzaju wody należy dozować od 40 – 200 ppm na impuls przepływu świeżej wody. Nie zaleca się dozowania ręcznego, ponieważ istnieje zagrożenie zapchania się układu poprzez natychmiastowe oderwanie pokładów kamienia.


Analityka i kontrola:
Obecność AquaCode®KCK 45 określamy za pomocą prostych i szybkich testów kolorymetrycznych.
Poza wykonywaniem analiz wody przez naszego serwisanta należy prowadzić systematyczną kontrolę parametrów wody przez odpowiednio przeszkolony personel kotłowni (książka eksploatacji kotła).
Zalecane testy kolorymetryczne:
Fosforan LR (0,25-10,0 mg/l PO4-3) 200 oznaczeń
Nr art. 01820410 Nr art. 01820411 opakowanie uzupełniające.
GH Twardość całkowita (1 kr = 0,5 (0,25)°dH) 100 oznaczeń
Nr art. 01810320 Nr art. 01810321 opakowanie uzupełniające.


Zalecenia:
Chronić przed mrozem. Nie przechowywać (składować) w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 25°C. Nie przechowywać (składować) w pobliżu kwasów.


Bezpieczeństwo dla zdrowia:

Świadectwo Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-260/17/D ważne do 12.02.2021
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Kierujemy do Karty Charakterystyki produktu.


Dane techniczne:
Postać: Płyn klarowny, bursztynowy
Zapach: Charakterystyczny
Gęstość (g/ cm³przy 20°C): 1,05 – 1,12
Wartość pH (1000 g/l przy 20° C): 13,5 – 14,0
Rozpuszczalność w wodzie: Całkowita


 

AquaCode® KCK 02 woda zasilająca

AquaCode®KCK 02 Zapobiega korozji, wytrącaniu się kamienia, a także służy do regulowania wartości pH oraz zawartości fosforanów w zmiękczonej i zdemineralizowanej wodzie kotłowej.

AquaCode®KCK 02 jest zbudowany na bazie siarczynu sodu, mono i polifosforanów oraz polimerów stabilizowanych za pomocą zasady. Działanie preparatu polega na powiązaniu gazów (tlenu, dwutlenku węgla) oraz pozostałości osadów (węglanu wapnia i magnezu) z twardej wody w wodzie kotłowej oraz w wytwornicach pary. AquaCode®KCK 02 wpływa również na utrzymywanie stałych ilości fosforanów i odpowiedniej alkaliczności wody.

Produkt odpowiada normom i nie zawiera żadnych materiałów lotnych. Posiada atest/świadectwo NIZP-PZH o nr B-BŻ-6071-15/19/D ważny do 22.03.2022 r.

Zalety AquaCode®KCK 02:

 1. Produkt nie posiada składników lotnych
 2. Zastosowanie do produkcji pary spożywczej
 3. Absolutna ochrona kotła przed korozją
 4. Wiązanie twardości szczątkowej
 5. Regulacja pH
 6. Pasywacja stali kotłowej
 7. Oczyszczanie kotła z istniejących osadów

AquaCode®KCK 02 zaleca się dozować do wody zasilającej kocioł (przed kotłem). Dozowanie środka bezpośrednio do kotła lub w obiegi za kotłem jest również możliwe. Dozowanie odbywa się za pomocą pomp dozujących sterowanych impulsem zewnętrznym co umożliwia bardzo dokładną kontrolę zużycia środka i możliwość natychmiastowej regulacji dozowania. Układ dozujący powinien być załączany jednocześnie z kotłową pompą wody zasilającej, dzięki czemu dozowanie jest najdokładniejsze. Ilość dozowanego produktu powinna być każdorazowo dopasowywana do wymagań eksploatacyjnych kotła i jakości wody (zawartość stężenia tlenu w wodzie). AquaCode®KCK 02 należy przechowywać i dozować w stężeniu handlowym. Zużycie preparatu jest uzależnione od ilości tlenu rozpuszczonego w uzdatnianej wodzie.

Obliczono, że 1 ppm środka wiąże 0,013 ppm tlenu. Zalecane dawki do dozowania do wody zasilającej kocioł wynoszą od 80-280 ppm. Dla wody demineralizowanej, po odwróconej osmozie i po odgazowaniu termicznym zaleca się dozowanie w zakresie od 30 – 200 ppm. Optymalizację dozowania preparatu należy wykonać bezpośrednio na instalacji w taki sposób, aby wykazać nadmiar siarczynu sodu w wodzie pomiędzy 5 – 15 ppm. W celu powiązania chloru przed urządzeniem należy dozować (wyliczenie teoretyczne) 36 ppm.

Obecność AquaCode®KCK 02 określamy za pomocą prostych i szybkich testów kolorymetrycznych. Poza wykonywaniem analiz wody przez naszego serwisanta należy prowadzić systematyczną kontrolę parametrów wody przez odpowiednio przeszkolony personel kotłowni (książka eksploatacji kotła).

Zalecane testy kolorymetryczne:

Fosforan LR (0,25-10,0 mg/l PO4-3) 200 oznaczeń
Nr art. 01820410 Nr art. 01820411 opakowanie uzupełniające.

GH Twardość całkowita (1 kr.=0,5(0,25)°dH) 100 oznaczeń
Nr art. 01810320 Nr art. 01810321 opakowanie uzupełniające.

Zawartość mierzonego w wodzie siarczynu SO3-2 powinna wynosić pomiędzy 0,5 – 10,0 ppm a zawartość mierzonego fosforanu PO4-3 powinna wynosić pomiędzy 2,5 – 5,0 ppm.

AquaCode® KCK 1006 Neutralizuje tlen naturalnie obecny w wodzie

AquaCode®  1006  to produkt do antykorozyjnej neutralizacji tlenu naturalnie obecnego w wodzie kotła parowego systemu wytwarzania pary wodnej. Reaguje z dwutlenkiem węgla znajdującym się w wodzie, reguluje wartość pH i tworzy warstwę magnetytową na powierzchni metalowej będącej w kontakcie z wodą lub parą wodną, chroniąc przed korozją, ze względu na agresywność powodowaną przez kwas węglowy.

AquaCode®  1006  powinien być dozowany, nierozcieńczony lub rozcieńczony wodą dejonizowaną, przez linię zasilania kotła lub bezpośrednio na kolektorze parowym. Dawka zależy od wielu czynników, zwykle od 30 a 100 ppm w dopływie dostarczanego zasilania, aby zapewnić właściwą ilość produktu dla dokonania odtleniena w generatorze pary.

Kompatybilny z dowolną inną formulacją alkaliczną.Nie mieszać z produktami kwaśnymi

Istotne dane techniczne

Postać:

Zapach

pH:

Gęstość względna [g / cm3] w 20 °C:

przeźroczysty płyn

ostry jak amoniaku

około  11,5

1,00 – 1,05

AquaCode® KCK 20 wiązanie tlenu

Cechy:
AquaCode®KCK 20
jest produktem płynnym zbudowanym na bazie siarczanu(IV) sodu wiążącym wolny tlen, dwutlenek węgla i ditlenek krzemu. Nie posiada składników lotnych. AquaCode®KCK 20 może być stosowany w przemyśle spożywczym. Produkt posiada właściwości wiązania chloru w urządzeniach uzdatniających wodę.
AquaCode®KCK
20 bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę Ct-Card.


Zalety AquaCode®KCK 20:
1. Skutecznie wiąże wszystkie wolne gazy w układzie wodnym
2. Przyczynia się do ochrony przed korozją w układach wodnych
3. Wysoka wydajność produktu – 1ppm wiąże 0,013 ppm O2


Składniki:
Wodny roztwór siarczanu(IV) sodu.


Zastosowanie:
Środek do wiązania tlenu w wodzie kotłowej oraz w wytwornicach pary. Przeznaczony dla przemysłu spożywczego.


Dozowanie:
AquaCode®KCK 20 zaleca się dozować do wody zasilającej kocioł. Układ dozujący powinien być załączany jednocześnie z kotłową pompą wody zasilającej, dzięki czemu dozowanie jest najdokładniejsze. Ilość dozowanego produktu powinna być każdorazowo dopasowywana do wymagań eksploatacyjnych kotła i jakości wody (zawartość tlenu w wodzie).
Należy przechowywać i dozować w stężeniu handlowym. Zużycie preparatu jest uzależnione od ilości tlenu rozpuszczonego w uzdatnianej wodzie. Obliczono, że 1 ppm środka wiąże 0,013 ppm tlenu. Zalecane dawki dozowania do wody zasilającej kocioł wynoszą od 80 – 200 ppm. Dla wody zdemineralizowanej, po odwróconej osmozie i po odgazowaniu termicznym zaleca się dozowanie w zakresie od 30 – 150 ppm. Optymalizację dozowania preparatu należy wykonać bezpośrednio na instalacji w taki sposób, aby wykazać nadmiar siarczanu(IV) sodu w wodzie pomiędzy 5 – 15 ppm, który gwarantuje nam pełne związanie tlenu w wodzie. Zawartość mierzonego siarczynu SO3-2 powinna wynosić pomiędzy 0,5 – 1,0 ppm. W celu powiązania chloru przed urządzeniem należy dozować (wyliczenie teoretyczne) 36 ppm.


Analityka i kontrola:
Obecność AquaCode®KCK 20. określamy za pomocą prostego i szybkiego testu kolorymetrycznego.
Poza wykonywaniem analiz wody przez naszego serwisanta należy prowadzić systematyczną kontrolę parametrów wody przez odpowiednio przeszkolony personel kotłowni (książka eksploatacji kotła).
Zalecany test kolorymetryczny:
Siarczan(IV) (0,5-20,0 mg/l SO3-2) 150 oznaczeń
Nr art. 01820530   Nr art. 01820531 opakowanie uzupełniające.


Zalecenia:
Chronić przed mrozem. Nie przechowywać (składować) w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 25°C. Nie przechowywać (składować) w pobliżu kwasów.


Bezpieczeństwo dla zdrowia:

Świadectwo Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-260/17/D ważne do 12.02.2021
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Kierujemy do Karty Charakterystyki produktu.


Dane techniczne:
Postać: Płyn klarowny,
Zapach: Charakterystyczny
Gęstość (g/ cm³przy 20°C): 1,1 – 1,2
Wartość pH (1000 g/l przy 20° C): 9,0 – 10,0
Rozpuszczalność w wodzie: Całkowita


 

AquaCode® KCK 30 M wiązanie tlenu w wodzie kotłowej oraz w wytwornicach pary

AquaCode®KCK 30 M to środek przeznaczony do wiązania tlenu w wodzie kotłowej oraz w wytwornicach pary.

AquaCode®KCK 30 M jest produktem płynnym zbudowanym na bazie siarczynu sodu. Z łatwością wiąże wolny tlen, dwutlenek węgla i ditlenek krzemu. Produkt jest produktem lotnym z zastosowaniem do produkcji pary technicznej – ochrona rur transportujących parę. Produkt nie może być stosowany w przemyśle spożywczym. AquaCode®KCK 30 M bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę Ct-Card.

Zalety AquaCode®KCK 30 M:

 1. Skutecznie wiąże wszystkie wolne gazy w układzie wodnym
 2. Przyczynia się do ochrony przed korozją w układach wodnych
 3. Chroni układ transportujący parę wodną
 4. Wysoka wydajność produktu 1ppm wiąże 0,013 ppm O2.

AquaCode®KCK 30 M zaleca się dozować do wody zasilającej kocioł. Układ dozujący powinien być załączany jednocześnie z kotłową pompą wody zasilającej, dzięki czemu dozowanie jest najdokładniejsze. Ilość dozowanego produktu powinna być każdorazowo dopasowywana do wymagań eksploatacyjnych kotła i jakości wody (zawartość stężenia tlenu w wodzie). Należy przechowywać i dozować w stężeniu handlowym. Zużycie preparatu jest uzależnione od ilości tlenu rozpuszczonego w uzdatnianej wodzie.
Obliczono, że 1 ppm środka wiąże 0,013 ppm tlenu. Zalecane dawki dozowania do wody zasilającej kocioł wynoszą od 80-200 ppm. Dla wody zdemineralizowanej, po odwróconej osmozie i po odgazowaniu termicznym zaleca się dozowanie w zakresie od 30 – 150 ppm. Optymalizację dozowania preparatu należy wykonać bezpośrednio na instalacji w taki sposób, aby wykazać nadmiar siarczynu sodu w wodzie pomiędzy 5 – 15 ppm, który gwarantuje nam pełne związanie tlenu w wodzie. Zawartość mierzonego siarczynu SO3-2 powinna wynosić pomiędzy 0,5 – 10,0 ppm. W celu powiązania chloru przed urządzeniem należy dozować (wyliczenie teoretyczne) 36 ppm.

Skuteczność AquaCode®KCK 30 M określamy za pomocą prostego i szybkiego testu kolorymetrycznego. Poza wykonywaniem analiz wody przez naszego serwisanta należy prowadzić systematyczną kontrolę parametrów wody przez odpowiednio przeszkolony personel kotłowni (książka eksploatacji kotła).

Zalecany test kolorymetryczny:

Siarczyn (0,5-20,0 mg/l SO3-2) 150 oznaczeń
Nr art. 01820530     Nr art. 01820531 opakowanie uzupełniające.

AquaCode® KCK 43 CO centralne ogrzewanie

AquaCode®KCK 43 CO to specjalistyczny preparat, który zapobiega korozji i wytrącaniu się kamienia oraz służy do regulowania wartości pH. Ponadto reguluje zawartość fosforanów w zmiękczonej i zdemineralizowanej wodzie kotłowej.

AquaCode®KCK 43 CO jest zbudowany na bazie polifosforanów oraz polimerów ustabilizowanych za pomocą zasady. Produkt z łatwością wiąże twardość końcową w wodzie kotłowej oraz pozostałości osadów węglanu wapnia i magnezu w twardej wodzie. Dodatkowo reguluje utrzymywanie stałej ilości fosforanów i alkaliczności wody. Środek bardzo dobrze neutralizuje wysokie stężenie kwasu węglowego (powstałego przy nadmiarze dwutlenku węgla w układzie) oraz stabilizuje odczyn pH w wodzie kotłowej. Dysponuje bardzo dużą mocą absorpcyjną co pozwala na duże zasolenie układu kotłowego x 1000 przy użyciu wody zdemineralizowanej lub x 6 przy użyciu wody zmiękczonej. Produkt odpowiada normom i nie zawiera żadnych materiałów lotnych.
AquaCode®KCK 43 CO bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę Ct-Card.

Dozowanie odbywa się za pomocą pomp dozujących sterowanych impulsem zewnętrznym, co umożliwia bardzo dokładną kontrolę zużycia środka i możliwość natychmiastowej regulacji dozowania. W zależności od rodzaju wody należy dozować od 100 – 400 ppm na impuls przepływu świeżej wody. Nie zaleca się dozowania ręcznego, ponieważ istnieje zagrożenie zapchania się układu poprzez natychmiastowe oderwanie się pokładów kamienia.

Skuteczność AquaCode®KCK 43 CO należy monitorować za pomocą prostych i szybkich testów kolorymetrycznych. Zawartość mierzonego fosforanu powinna wynosić pomiędzy 1,5 – 2,5 ppm PO4-3. Poza wykonywaniem analiz wody przez naszego serwisanta należy prowadzić systematyczną kontrolę parametrów wody przez odpowiednio przeszkolony personel kotłowni (książka eksploatacji kotła).

Zalecane testy kolorymetryczne:

Fosforan LR (0,25-10,0 mg/l PO4-3) 200 oznaczeń
Nr art. 01820410 Nr art. 01820411 opakowanie uzupełniające.

GH Twardość całkowita (1 kr.=0,5(0,25)°dH) 100 oznaczeń
Nr art. 01810320 Nr art. 01810321 opakowanie uzupełniające.

 

AquaCode® KCK 43 wiążącym szczątkowe twardości wody kotłowej

Cechy:
AquaCode®KCK 43 jest środkiem wiążącym szczątkowe twardości wody przeznaczonej do zasilania kotłów parowych w procesach wytwarzania pary. Stworzony na bazie składników polimerowych wiąże resztki twardości, alkalizuje wodę oraz pasywuje powierzchnie wewnątrz kotła. Zapobiega korozji i wytrącaniu się kamienia oraz reguluje wartości pH i zawartość fosforanów w zmiękczonej i zdemineralizowanej wodzie kotłowej.
AquaCode®KCK 43 bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę Ct-Card.


Zalety AquaCode®KCK 43:
1. Nie posiada składników lotnych
2. Absolutna ochrona kotła przed korozją
3. Wiązanie twardości szczątkowej
4. Regulacja pH
5. Pasywacja stali kotłowej
6. Oczyszczanie kotła z istniejących osadów
7. Zastosowanie do produkcji pary spożywczej.


Składniki:
Jest mieszaniną wodorotlenku sodu, mono i polifosforanów oraz polimerów.


Zastosowanie:
Produkt jest przeznaczony do zastosowania w przemyśle spożywczym, gdzie para ma kontakt z żywnością. Wszystkie składniki produktu są zgodnie z normą dopuszczone do kontaktu z żywnością.


Dozowanie:
Dozowanie odbywa się za pomocą pomp dozujących sterowanych impulsem zewnętrznym, co umożliwia bardzo dokładną kontrolę zużycia środka i możliwość natychmiastowej regulacji dozowania. W zależności od rodzaju wody należy dozować od 40 – 200 ppm na impuls przepływu świeżej wody. Nie zaleca się dozowania ręcznego, ponieważ istnieje zagrożenie zapchania się układu poprzez natychmiastowe oderwanie pokładów kamienia.


Analityka i kontrola:
Obecność AquaCode®KCK 43 określamy za pomocą prostych i szybkich testów kolorymetrycznych.
Poza wykonywaniem analiz wody przez naszego serwisanta należy prowadzić systematyczną kontrolę parametrów wody przez odpowiednio przeszkolony personel kotłowni (książka eksploatacji kotła).
Zalecane testy kolorymetryczne:
Fosforan LR (0,25-10,0 mg/l PO4-3) 200 oznaczeń
Nr art. 01820410 Nr art. 01820411 opakowanie uzupełniające.
GH Twardość całkowita (1 kr = 0,5 (0,25)°dH) 100 oznaczeń
Nr art. 01810320 Nr art. 01810321 opakowanie uzupełniające.


Zalecenia:
Chronić przed mrozem. Nie przechowywać (składować) w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 25°C. Nie przechowywać (składować) w pobliżu kwasów.


Bezpieczeństwo dla zdrowia:

Świadectwo Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-260/17/D ważne do 12.02.2021
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Kierujemy do Karty Charakterystyki produktu.


Dane techniczne:
Postać: Płyn klarowny, bursztynowy
Zapach: Charakterystyczny
Gęstość (g/ cm³przy 20°C): 1,05 – 1,12
Wartość pH (1000 g/l przy 20° C): 11,1 – 11,4
Rozpuszczalność w wodzie: Całkowita


 

AquaCode® KCK 60 miękka i twarda woda, wysokie temperatury 130°C nawet 160°C,

AquaCode®KCK 60 jest produktem zbudowanym na bazie wodnej z zastosowaniem w przemysłowych systemach grzewczych z udziałem twardej i miękkiej wody. Można go stosować także w dużych obiegach grzewczych. Zbudowany jest na bazie polimerów i estrów kwasu fosfonowego, produkt nie zawiera wolnego fosforu. Ponadto w skład AquaCode®KCK 60 wchodzą związki ochronne przed korozją metali i metali kolorowych. Produkt poprzez jonowe wiązania łatwo wiąże się z bardzo dużą wydajnością z dwutlenkiem krzemu, gdzie aktywnie zapobiega się jego wytrącaniu w najgorętszych miejscach. AquaCode®KCK 60 bardzo dobrze uwalnia układy grzewcze z wytrąconego kamienia oraz jest dobrym środkiem flokującym. Charakteryzuje się dużą skutecznością przy małych ilościach dozowanych.

Zalety AquaCode®KCK 60:

 1. Absolutna ochrona przed korozją aluminium i metali kolorowych
 2. Bardzo dobra ochrona stali i żelaza
 3. pH – stabilne, nie reaguje z elementami ocynkowanymi
 4. Lepsza eksploatacja układu wodnego – oszczędność energii elektrycznej
 5. Zapobiega wytrącaniu się CaCO3 (węglan wapnia) i CaSO4 (siarczan wapnia)
 6. Wiąże CO2 w układzie
 7. Wiąże SiO2 i MgO3Si – zapobiega wytrącaniu się w układzie
 8. Rozpuszcza istniejący kamień w trakcie eksploatacji układu.

AquaCode®KCK 60 zapobiega odkładaniu się kamienia i korozji w przemysłowych systemach grzewczych. Bardzo dobrze znosi wysokie temperatury do 130°C, a w krótkich przypadkach temperaturę do 160°C. Produkt jest przeznaczony do stosowania zarówno przy miękkiej, jak i twardej wodzie (od 4 do ponad 20 °dH), szczególnie tam gdzie występuje aluminium i metale kolorowe, przy których istotne jest stabilne pH w układzie.

Dozowanie AquaCode®KCK 60  odbywa się za pomocą pompy dozującej jednorazowo przed przystąpieniem do sezonu grzewczego. W zależności od rodzaju wody i stopnia zakamieniania obiegu należy dozować od 300 – 500 ppm na 1m3 wody w układzie. Proces czyszczenia przewidzianego jest na okres od 3 – 5 miesięcy. Po tym okresie należy zredukować ilość dozowanego środka. Nie zaleca się dozowania ręcznego, grozi to zapchaniem się układu grzewczego poprzez oderwanie się natychmiastowych pokładów kamienia powstałego w wyniku nierównomiernego wymieszania się środka.

Obecność AquaCode®KCK 60 określamy za pomocą prostych i szybkich testów kolorymetrycznych. Poza wykonywaniem analiz wody przez naszego serwisanta należy prowadzić systematyczną kontrolę parametrów wody przez odpowiednio przeszkolony personel zakładu.

Zalecane testy kolorymetryczne:

Fosforan LR (0,25-10,0 mg/l PO4-3) 200 oznaczeń
Nr art. 01820410 Nr art. 01820411 opakowanie uzupełniające.

GH Twardość całkowita (1 kr.=0,5(0,25)°dH) 100 oznaczeń
Nr art. 01810320 Nr art. 01810321 opakowanie uzupełniające.

Żelazo HR (0,25 – 10 mg/l Fe) 150 oznaczeń
Nr art. 01820315 Nr art. 01820316 opakowanie uzupełniające.

AquaCode® KCP 16 pasteryzatory

AquaCode®KCP 16 to środek, który zapobiega odkładaniu się kamienia i korozji w pasteryzatorach. Stosowany przy miękkiej wodzie (od 1 do ponad 8°dH) szczególnie tam, gdzie występuje aluminium i metale kolorowe, które wymagają stabilnej wartości pH.

AquaCode®KCP 16 jest produktem zbudowanym na bazie wodnej, w skład którego wchodzą polimery i estry kwasu fosfonowego. Nie posiada wolnego fosforu. AquaCode®KCP 16 jest przeznaczony do stosowana w autoklawach do procesów sterylizacji oraz pasteryzacji, przy udziale miękkiej wody. Zawiera związki ochronne przed korozją metali i metali kolorowych. Poprzez jonowe wiązania łatwo  łączy się z ditlenkiem krzemu, dzięki czemu zapobiega jego wytrącaniu się w najgorętszych miejscach. Charakteryzuje się dużą skutecznością przy małych ilościach dozowanych.

Zalety AquaCode®KCP 16 :

 1. absolutna ochrona przed korozją aluminium i metali kolorowych
 2. bardzo dobra ochrona stali i żelaza
 3. pH – stabilne
 4. zapobiega przed wytrącaniem się siarczanu wapnia (CaSO4) i węglanu wapnia (CaCO3)
 5. spełnia swoją funkcje w temperaturze powyżej 125°C
 6. działa w wodzie od 1 do ponad 8°dH

Produkt AquaCode®KCP 16 może być dozowany do obiegów bez wstępnego odkamieniania. Proces czyszczenia przewidziany jest na okres od 3 – 5 miesięcy przy zwiększonej ilości dozowanego środka ok. 400 – 1000 ppm w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Po tym okresie należy zredukować ilość dozowanego produktu. Dla bardzo zanieczyszczonego autoklawu Technolodzy firmy CT-CARD zalecają przeprowadzić odkamienianie układu za pomocą produktu Calnex® C (układy wykonane z aluminium i stali szlachetnej), natomiast dla autoklawów wykonanych ze stali czarnej produkt Calnex® P.

Dozowanie odbywa się za pomocą pomp dozujących sterowanych impulsem zewnętrznym, co umożliwia bardzo dokładną kontrolę zużycia środka i możliwość natychmiastowej regulacji dozowania. W zależności od rodzaju wody należy dozować od 250 – 800 ppm na impuls przepływu świeżej wody lub 450 – 800 ppm w pierwszym etapie procesu pasteryzacji. Nie zaleca się dozowania ręcznego. W obiegach chłodzących 50 – 250 ppm na impuls przepływu świeżej wody. W przypadku oczyszczania autoklawów, lub różnego rodzaju wież amoniakalnych z rdzy, kamienia zaleca się dozowanie pomiędzy 500 – 1100 ppm wody obiegowej przy równoczesnym zwiększeniu odmulania układu o 50%.

Skuteczność AquaCode®KCP 16 należy monitorować za pomocą prostych i szybkich testów kolorymetrycznych. Poza wykonywaniem analiz wody przez Analityka firmy CT-CARD należy prowadzić systematyczną kontrolę parametrów wody przez odpowiednio przeszkolony personel zakładu.

Zalecane testy kolorymetryczne:

Fosforan LR (0,25-10,0 mg/l PO4-3) 200 oznaczeń
Nr art. 01820410; Nr art. 01820411 (opakowanie uzupełniające).

GH Twardość całkowita (1 kr.=0,5(0,25)°dH) 100 oznaczeń
Nr art. 01810320; Nr art. 01810321 (opakowanie uzupełniające).

Żelazo HR (0,25 – 10 mg/l Fe) 150 oznaczeń
Nr art. 01820315; Nr art. 01820316 (opakowanie uzupełniające).

 

AquaCode® KCWP 33 woda pitna

AquaCode® KCWP 33  Zapobieganie odkładaniu się kamienia i korozji w systemach doprowadzających wodę pitną o tw.>15odH.

AquaCode® KCWP 33 Jest produktem płynnym zbudowanym na bazie polimerów połączonych z krzemianami. Jego działanie polega na kompleksowaniu z pozostałościami węglanu wapnia przez co zapobiega jego odkładaniu. Dodane odpowiednie związki krzemianów łączą się z polimerami i wytwarzają powłokę ochronną na rurze.
Produkt nie wpływa na zmianę smaku wody.
Skład jest wolny od bakterii, środek działa dezynfekująco.

Metoda uzdatniania jest zgodna z zaleceniami i przepisami dla wody pitnej.
Posiada atest PZH Hż.

Przeznaczony do zapobiegania odkładaniu się kamienia i korozji w rurach doprowadzających wodę pitną o twardości przekraczającej 15 °dH.
Zaleca się dozowanie w granicach pomiędzy 30 ppm a max. dozowanie 60 ppm do poboruświeżej wody. Dozowanie powinno odbywać się za pomocą magnetycznej pompy dozującej, zamontowanej na przepływomierzu w celu niedopuszczenia do przekroczenia wartości 3,35 ppm PO4-3 w wodzie pitnej.

Obecność AquaCode®KCWP 33 określamy za pomocą prostych i szybkich testów kolorymetrycznych.
Poza wykonywaniem analiz wody przez naszego serwisanta należy prowadzić systematyczną kontrolę parametrów wody.

Zalecane testy kolorymetryczne:

Fosforan LR (0,25-10,0 mg/l PO4-3) 200 oznaczeń
Nr art. 01820410 Nr art. 01820411 opakowanie uzupełniające.

GH Twardość całkowita (1 kr.=0,5(0,25)°dH) 100 oznaczeń
Nr art. 01810320 Nr art. 01810321 opakowanie uzupełniające.

AquaCode®KCK 02 L Środek lotny do uzdatniania wody w kotłach i wytwornicach pary

AquaCode®KCK 02 L jest lotnym środkiem wiążącym tlen i inne gazy oraz równocześnie wiąże szczątkowe twardości w wodzie przeznaczonej do zasilania kotłów parowych i wytwornic pary technicznej. Stworzony na bazie siarczynu sodu i składników polimerowych wiąże resztki twardości, alkalizuje wodę oraz pasywuje powierzchnie wewnątrz kotła. Zapobiega korozji i wytrącaniu się kamienia oraz służy do regulowania wartości pH i zawartości fosforanów w zmiękczonej i zdemineralizowanej wodzie kotłowej.

AquaCode®KCK 02 L bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę Ct-Card.

Zalety AquaCode®KCK 02 L:

 1. Posiada składniki lotne przez co zabezpiecza rurociąg z parą
 2. Absolutna ochrona kotła przed korozją
 3. Wiązanie twardości szczątkowej
 4. Regulacja pH
 5. Pasywacja stali kotłowej
 6. Oczyszczanie kotła z istniejących osadów

Zastosowanie do produkcji pary np. w przemyśle drzewnym.

Dozowanie odbywa się za pomocą pomp dozujących sterowanych impulsem zewnętrznym, co umożliwia bardzo dokładną kontrolę zużycia środka i możliwość natychmiastowej regulacji dozowania. W zależności od rodzaju wody należy dozować od 40 – 200 ppm na impuls przepływu świeżej wody. Nie zaleca się dozowania ręcznego, ponieważ  istnieje zagrożenie zapchania się układu chłodzącego poprzez natychmiastowe oderwanie się pokładów kamienia.

Obecność AquaCode®KCK 02 L określamy za pomocą prostych i szybkich testów kolorymetrycznych.

Poza wykonywaniem analiz wody przez naszego serwisanta należy prowadzić systematyczną kontrolę parametrów wody przez odpowiednio przeszkolony personel kotłowni (książka eksploatacji kotła).

Zalecane testy kolorymetryczne:

Fosforan LR (0,25-10,0 mg/l PO4-3) 200 oznaczeń

Nr art. 01820410 Nr art. 01820411 opakowanie uzupełniające.

GH Twardość całkowita (1 kr.=0,5(0,25)°dH) 100 oznaczeń

Nr art. 01810320 Nr art. 01810321 opakowanie uzupełniające.

Istotne informacje techniczne

 

Postać

Zapach

Gęstość (g/cm3 przy 20°C)

Wartość pH (1000 g/l przy 20º C)

Rozpuszczalność w wodzie

 

Płyn klarowny, bursztynowy

Charakterystyczny

1,05  – 1,12

11,1 – 11,4

Całkowita

Inne produkty AquaCode

AquaCode® KCOC
Bioxid®1230 biostatyczny, utleniający dodatek
AquaCode® KCAS
AquaCode® KCMRO 016 kwaśny
BacterioActive®
SurfActive® CRISTALES lustra & szyby
CARD 100 ÷ 400
CARD 400, wydajność 10 m³/h
Urządzenia dozujące
Pompa dozująca VMSA 1501 MF
Calnex®
CALNEX® SIT usuwanie osadów organicznych / związków wapnia z powierzchni sit, układów rurowych
Kontakt

Karolina Jakubowska
Manager AquaCode

mobilny: +48 519 407 362
telefon: +48 22 835 05 05 / 109
e-mail: aqua@ct-card.pl

aqua-qr2 Marek Ptak
Główny Technolog

mobilny: +48 502 407 355
telefon: +48 22 835 05 05 / 109
e-mail: m.ptak@ct-card.pl

 

AquaCode  Dział obsługi Klienta

telefon: +48 22 835 05 05 / 105
e-mail: sales@ct-card.pl

CT CARD Znajdź nas

captcha2CT-CARD Sp. z o.o.
ul. Farysa 15 B, 01-971 Warszawa

telefon: +48 22 835 05 05
fax:        +48 22 835 28 14
e-mail:

pytania:bok@ct-card.pl

zamówienia: sales@ct-card.pl

CT-CARD Sp. z o.o.

l. Farysa 15 B, 01-971 Warszawa

telefon: +48 22 835 05 05
fax:        +48 22 835 28 14
e-mail: info@ct-card.pl

AquaCode Napisz do nas
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Nasza pełna oferta