AquaCode ® KCK 45 stabilizacja pH

Cechy:
AquaCode®KCK 45 jest środkiem wiążącym szczątkowe twardości wody przeznaczonej do zasilania kotłów parowych w procesach wytwarzania pary. Stworzony na bazie składników polimerowych wiąże resztki twardości, alkalizuje wodę oraz pasywuje powierzchnie wewnątrz kotła. Zapobiega korozji i wytrącaniu się kamienia oraz reguluje wartości pH i zawartość fosforanów w zmiękczonej i zdemineralizowanej wodzie kotłowej.
AquaCode®KCK 45 bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę Ct-Card.


Zalety AquaCode®KCK 45:
1. Nie posiada składników lotnych
2. Absolutna ochrona kotła przed korozją
3. Wiązanie twardości szczątkowej
4. Regulacja pH
5. Pasywacja stali kotłowej
6. Oczyszczanie kotła z istniejących osadów
7. Zastosowanie do produkcji pary spożywczej.


Składniki:
Jest mieszaniną wodorotlenku sodu, mono i polifosforanów oraz polimerów.


Zastosowanie:
Produkt jest przeznaczony do zastosowania w przemyśle spożywczym, gdzie para ma kontakt z żywnością. Wszystkie składniki produktu są zgodnie z normą dopuszczone do kontaktu z żywnością.


Dozowanie:
Dozowanie odbywa się za pomocą pomp dozujących sterowanych impulsem zewnętrznym, co umożliwia bardzo dokładną kontrolę zużycia środka i możliwość natychmiastowej regulacji dozowania. W zależności od rodzaju wody należy dozować od 40 – 200 ppm na impuls przepływu świeżej wody. Nie zaleca się dozowania ręcznego, ponieważ istnieje zagrożenie zapchania się układu poprzez natychmiastowe oderwanie pokładów kamienia.


Analityka i kontrola:
Obecność AquaCode®KCK 45 określamy za pomocą prostych i szybkich testów kolorymetrycznych.
Poza wykonywaniem analiz wody przez naszego serwisanta należy prowadzić systematyczną kontrolę parametrów wody przez odpowiednio przeszkolony personel kotłowni (książka eksploatacji kotła).
Zalecane testy kolorymetryczne:
Fosforan LR (0,25-10,0 mg/l PO4-3) 200 oznaczeń
Nr art. 01820410 Nr art. 01820411 opakowanie uzupełniające.
GH Twardość całkowita (1 kr = 0,5 (0,25)°dH) 100 oznaczeń
Nr art. 01810320 Nr art. 01810321 opakowanie uzupełniające.


Zalecenia:
Chronić przed mrozem. Nie przechowywać (składować) w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 25°C. Nie przechowywać (składować) w pobliżu kwasów.


Bezpieczeństwo dla zdrowia:

Świadectwo Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-260/17/D ważne do 12.02.2021
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Kierujemy do Karty Charakterystyki produktu.


Dane techniczne:
Postać: Płyn klarowny, bursztynowy
Zapach: Charakterystyczny
Gęstość (g/ cm³przy 20°C): 1,05 – 1,12
Wartość pH (1000 g/l przy 20° C): 13,5 – 14,0
Rozpuszczalność w wodzie: Całkowita


 

AquaCode® KCK 02 woda zasilająca

AquaCode®KCK 02 Zapobiega korozji, wytrącaniu się kamienia, a także służy do regulowania wartości pH oraz zawartości fosforanów w zmiękczonej i zdemineralizowanej wodzie kotłowej.

AquaCode®KCK 02 jest zbudowany na bazie siarczynu sodu, mono i polifosforanów oraz polimerów stabilizowanych za pomocą zasady. Działanie preparatu polega na powiązaniu gazów (tlenu, dwutlenku węgla) oraz pozostałości osadów (węglanu wapnia i magnezu) z twardej wody w wodzie kotłowej oraz w wytwornicach pary. AquaCode®KCK 02 wpływa również na utrzymywanie stałych ilości fosforanów i odpowiedniej alkaliczności wody.

Produkt odpowiada normom i nie zawiera żadnych materiałów lotnych. Posiada atest/świadectwo NIZP-PZH o nr B-BŻ-6071-15/19/D ważny do 22.03.2022 r.

Zalety AquaCode®KCK 02:

  1. Produkt nie posiada składników lotnych
  2. Zastosowanie do produkcji pary spożywczej
  3. Absolutna ochrona kotła przed korozją
  4. Wiązanie twardości szczątkowej
  5. Regulacja pH
  6. Pasywacja stali kotłowej
  7. Oczyszczanie kotła z istniejących osadów

AquaCode®KCK 02 zaleca się dozować do wody zasilającej kocioł (przed kotłem). Dozowanie środka bezpośrednio do kotła lub w obiegi za kotłem jest również możliwe. Dozowanie odbywa się za pomocą pomp dozujących sterowanych impulsem zewnętrznym co umożliwia bardzo dokładną kontrolę zużycia środka i możliwość natychmiastowej regulacji dozowania. Układ dozujący powinien być załączany jednocześnie z kotłową pompą wody zasilającej, dzięki czemu dozowanie jest najdokładniejsze. Ilość dozowanego produktu powinna być każdorazowo dopasowywana do wymagań eksploatacyjnych kotła i jakości wody (zawartość stężenia tlenu w wodzie). AquaCode®KCK 02 należy przechowywać i dozować w stężeniu handlowym. Zużycie preparatu jest uzależnione od ilości tlenu rozpuszczonego w uzdatnianej wodzie.

Obliczono, że 1 ppm środka wiąże 0,013 ppm tlenu. Zalecane dawki do dozowania do wody zasilającej kocioł wynoszą od 80-280 ppm. Dla wody demineralizowanej, po odwróconej osmozie i po odgazowaniu termicznym zaleca się dozowanie w zakresie od 30 – 200 ppm. Optymalizację dozowania preparatu należy wykonać bezpośrednio na instalacji w taki sposób, aby wykazać nadmiar siarczynu sodu w wodzie pomiędzy 5 – 15 ppm. W celu powiązania chloru przed urządzeniem należy dozować (wyliczenie teoretyczne) 36 ppm.

Obecność AquaCode®KCK 02 określamy za pomocą prostych i szybkich testów kolorymetrycznych. Poza wykonywaniem analiz wody przez naszego serwisanta należy prowadzić systematyczną kontrolę parametrów wody przez odpowiednio przeszkolony personel kotłowni (książka eksploatacji kotła).

Zalecane testy kolorymetryczne:

Fosforan LR (0,25-10,0 mg/l PO4-3) 200 oznaczeń
Nr art. 01820410 Nr art. 01820411 opakowanie uzupełniające.

GH Twardość całkowita (1 kr.=0,5(0,25)°dH) 100 oznaczeń
Nr art. 01810320 Nr art. 01810321 opakowanie uzupełniające.

Zawartość mierzonego w wodzie siarczynu SO3-2 powinna wynosić pomiędzy 0,5 – 10,0 ppm a zawartość mierzonego fosforanu PO4-3 powinna wynosić pomiędzy 2,5 – 5,0 ppm.

AquaCode® KCK 20 wiązanie tlenu

Cechy:
AquaCode®KCK 20
jest produktem płynnym zbudowanym na bazie siarczanu(IV) sodu wiążącym wolny tlen, dwutlenek węgla i ditlenek krzemu. Nie posiada składników lotnych. AquaCode®KCK 20 może być stosowany w przemyśle spożywczym. Produkt posiada właściwości wiązania chloru w urządzeniach uzdatniających wodę.
AquaCode®KCK
20 bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę Ct-Card.


Zalety AquaCode®KCK 20:
1. Skutecznie wiąże wszystkie wolne gazy w układzie wodnym
2. Przyczynia się do ochrony przed korozją w układach wodnych
3. Wysoka wydajność produktu – 1ppm wiąże 0,013 ppm O2


Składniki:
Wodny roztwór siarczanu(IV) sodu.


Zastosowanie:
Środek do wiązania tlenu w wodzie kotłowej oraz w wytwornicach pary. Przeznaczony dla przemysłu spożywczego.


Dozowanie:
AquaCode®KCK 20 zaleca się dozować do wody zasilającej kocioł. Układ dozujący powinien być załączany jednocześnie z kotłową pompą wody zasilającej, dzięki czemu dozowanie jest najdokładniejsze. Ilość dozowanego produktu powinna być każdorazowo dopasowywana do wymagań eksploatacyjnych kotła i jakości wody (zawartość tlenu w wodzie).
Należy przechowywać i dozować w stężeniu handlowym. Zużycie preparatu jest uzależnione od ilości tlenu rozpuszczonego w uzdatnianej wodzie. Obliczono, że 1 ppm środka wiąże 0,013 ppm tlenu. Zalecane dawki dozowania do wody zasilającej kocioł wynoszą od 80 – 200 ppm. Dla wody zdemineralizowanej, po odwróconej osmozie i po odgazowaniu termicznym zaleca się dozowanie w zakresie od 30 – 150 ppm. Optymalizację dozowania preparatu należy wykonać bezpośrednio na instalacji w taki sposób, aby wykazać nadmiar siarczanu(IV) sodu w wodzie pomiędzy 5 – 15 ppm, który gwarantuje nam pełne związanie tlenu w wodzie. Zawartość mierzonego siarczynu SO3-2 powinna wynosić pomiędzy 0,5 – 1,0 ppm. W celu powiązania chloru przed urządzeniem należy dozować (wyliczenie teoretyczne) 36 ppm.


Analityka i kontrola:
Obecność AquaCode®KCK 20. określamy za pomocą prostego i szybkiego testu kolorymetrycznego.
Poza wykonywaniem analiz wody przez naszego serwisanta należy prowadzić systematyczną kontrolę parametrów wody przez odpowiednio przeszkolony personel kotłowni (książka eksploatacji kotła).
Zalecany test kolorymetryczny:
Siarczan(IV) (0,5-20,0 mg/l SO3-2) 150 oznaczeń
Nr art. 01820530   Nr art. 01820531 opakowanie uzupełniające.


Zalecenia:
Chronić przed mrozem. Nie przechowywać (składować) w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 25°C. Nie przechowywać (składować) w pobliżu kwasów.


Bezpieczeństwo dla zdrowia:

Świadectwo Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-260/17/D ważne do 12.02.2021
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Kierujemy do Karty Charakterystyki produktu.


Dane techniczne:
Postać: Płyn klarowny,
Zapach: Charakterystyczny
Gęstość (g/ cm³przy 20°C): 1,1 – 1,2
Wartość pH (1000 g/l przy 20° C): 9,0 – 10,0
Rozpuszczalność w wodzie: Całkowita


 

AquaCode® KCK 43 wiążącym szczątkowe twardości wody kotłowej

Cechy:
AquaCode®KCK 43 jest środkiem wiążącym szczątkowe twardości wody przeznaczonej do zasilania kotłów parowych w procesach wytwarzania pary. Stworzony na bazie składników polimerowych wiąże resztki twardości, alkalizuje wodę oraz pasywuje powierzchnie wewnątrz kotła. Zapobiega korozji i wytrącaniu się kamienia oraz reguluje wartości pH i zawartość fosforanów w zmiękczonej i zdemineralizowanej wodzie kotłowej.
AquaCode®KCK 43 bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę Ct-Card.


Zalety AquaCode®KCK 43:
1. Nie posiada składników lotnych
2. Absolutna ochrona kotła przed korozją
3. Wiązanie twardości szczątkowej
4. Regulacja pH
5. Pasywacja stali kotłowej
6. Oczyszczanie kotła z istniejących osadów
7. Zastosowanie do produkcji pary spożywczej.


Składniki:
Jest mieszaniną wodorotlenku sodu, mono i polifosforanów oraz polimerów.


Zastosowanie:
Produkt jest przeznaczony do zastosowania w przemyśle spożywczym, gdzie para ma kontakt z żywnością. Wszystkie składniki produktu są zgodnie z normą dopuszczone do kontaktu z żywnością.


Dozowanie:
Dozowanie odbywa się za pomocą pomp dozujących sterowanych impulsem zewnętrznym, co umożliwia bardzo dokładną kontrolę zużycia środka i możliwość natychmiastowej regulacji dozowania. W zależności od rodzaju wody należy dozować od 40 – 200 ppm na impuls przepływu świeżej wody. Nie zaleca się dozowania ręcznego, ponieważ istnieje zagrożenie zapchania się układu poprzez natychmiastowe oderwanie pokładów kamienia.


Analityka i kontrola:
Obecność AquaCode®KCK 43 określamy za pomocą prostych i szybkich testów kolorymetrycznych.
Poza wykonywaniem analiz wody przez naszego serwisanta należy prowadzić systematyczną kontrolę parametrów wody przez odpowiednio przeszkolony personel kotłowni (książka eksploatacji kotła).
Zalecane testy kolorymetryczne:
Fosforan LR (0,25-10,0 mg/l PO4-3) 200 oznaczeń
Nr art. 01820410 Nr art. 01820411 opakowanie uzupełniające.
GH Twardość całkowita (1 kr = 0,5 (0,25)°dH) 100 oznaczeń
Nr art. 01810320 Nr art. 01810321 opakowanie uzupełniające.


Zalecenia:
Chronić przed mrozem. Nie przechowywać (składować) w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 25°C. Nie przechowywać (składować) w pobliżu kwasów.


Bezpieczeństwo dla zdrowia:

Świadectwo Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-260/17/D ważne do 12.02.2021
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Kierujemy do Karty Charakterystyki produktu.


Dane techniczne:
Postać: Płyn klarowny, bursztynowy
Zapach: Charakterystyczny
Gęstość (g/ cm³przy 20°C): 1,05 – 1,12
Wartość pH (1000 g/l przy 20° C): 11,1 – 11,4
Rozpuszczalność w wodzie: Całkowita


 

Inne produkty AquaCode

AquaCode® KCOC
Bioxid 1226 dodatek do przemysłowych obiegów chłodzących uzupełnianych surową lub zmiękczoną wodą
AquaCode® KCAS
AquaCode® KCMRO 006 zasadowy
BacterioActive®
BacterioActive® GRA Solid seperatory tłuszczu, oczyszczalnie
CARD 100 ÷ 400
CARD 100 mobilne urządzenie do czyszczenia małych obiektów
Urządzenia dozujące
Pompa dozująca VMSA 1501 EN
Calnex®
AquaCode® KCC A-E preparat dla systemów CIP
Kontakt

Karolina Jakubowska
Manager AquaCode

mobilny: +48 519 407 362
telefon: +48 22 835 05 05 / 109
e-mail: aqua@ct-card.pl

aqua-qr2 Marek Ptak
Główny Technolog

mobilny: +48 502 407 355
telefon: +48 22 835 05 05 / 109
e-mail: m.ptak@ct-card.pl

 

AquaCode  Dział obsługi Klienta

telefon: +48 22 835 05 05 / 105
e-mail: sales@ct-card.pl

CT CARD Znajdź nas

captcha2CT-CARD Sp. z o.o.
ul. Farysa 15 B, 01-971 Warszawa

telefon: +48 22 835 05 05
fax:        +48 22 835 28 14
e-mail:

pytania:bok@ct-card.pl

zamówienia: sales@ct-card.pl

CT-CARD Sp. z o.o.

l. Farysa 15 B, 01-971 Warszawa

telefon: +48 22 835 05 05
fax:        +48 22 835 28 14
e-mail: info@ct-card.pl

AquaCode Napisz do nas
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Nasza pełna oferta